ТУРСКО НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ "ПРОГРЕС-2004"

Дата на учредяване: 7.12.2004г., БУЛСТАТ: 123678737
Регистър на сдруженията с нестопанска цел към Старозагорският окръжен съд:
Ф.Д.№ 1748/2004, регистър 5, партиден №23, том 2, стр.5
Регистър на Народните читалища към Министъра на културата под № 3100

Чрез своята художествено-творческа и културно-просветна дейност, читалище "Прогрес" ще участва и влияе за духовното обогатяване на казанлъчани, за културното развитие на Община Казанлък

 
 
Предложение за дейностите през 2018г.  
Проект на бюджет на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2018г.

Културен календар на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2018г.
График на учебно-творческата дейност през 2018г.
Културен календар на община Казанлък за 2017г.