ОТЧЕТИ И ДОКЛАДИГОДИШНИ ОТЧЕТИ ЗА ПРИХОДИТЕ И РАЗХОДИТЕ
за община Казанлък (Съгласно Чл.26, ал.2 от ЗНЧ)
Годишен финансов отчет за бюджетната 2005г. Приет от Общо събрание на членовете през 2006г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2006г. Приет от Общо събрание на членовете през 2007г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2007г. Приет от Общо събрание на членовете през 2008г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2008г. Приет от Общо събрание на членовете през 2009г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2009г. Приет от Общо събрание на членовете през 2010г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2010г. Приет от Общо събрание на членовете през 2011г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2011г. Приет от Общо събрание на членовете през 2012г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2012г. Приет от Общо събрание на членовете през 2013г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2013г. Приет от Общо събрание на членовете през 2014г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2014г. Приет от Общо събрание на членовете през 2015г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2015г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2016г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2016г.  Приет от Общо събрание на членовете през 2017г.
Годишен финансов отчет за бюджетната 2017г. Приет от Общо събрание на членовете през 2018г.
ГОДИШНИ ДОКЛАДИ ЗА ОСЪЩЕСТВЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ИЗРАЗХОДВАНИТЕ СРЕДСТВА
за община Казанлък (Съгласно Чл.26а, ал.4 от ЗНЧ)
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2005г. 
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2006г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2007г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2008г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2009г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2010г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2011г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2012г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2013г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2014г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2015г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2016г.
Годишен отчет за осъществените дейности и изразходваните средства през 2017г.
 
 
за НАП/НСИ
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2010г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2011г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2012г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2013г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2014г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2015г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2016г.
Годишен отчет за дейността на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2017г.СТАТИСТИЧЕСКИ ОТЧЕТИ
за ТСБ-Стара Загора /НСИ
Статистически отчет за 2016г.
Статистически отчет за 2017г.ПРЕДПИСАНИЯ И ДОКЛАДИ НА ПРОВЕРИТЕЛНАТА КОМИСИЯ
за обществено достояние
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2015г.
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2016г.
Предписание-Доклад за състоянието и дейността през 2017г.


ГОДИШНИ ИНФОРМАЦИОННИ КАРТИ
за РЕКИЦ-Стара Загора
Годишна информационна карта за 2012г.
Годишна информационна карта за 2013г.
Годишна информационна карта за 2014г.
Годишна информационна карта за 2015г.
Годишна информационна карта за 2016г.
Годишна информационна карта за 2017г.