ТЕКУЩА ДОКУМЕНТАЦИЯОБЩИ СЪБРАНИЯ
   Протокол от Общо събрание на членовете, №1 /07.12.2004г.  (учредително)
  Протокол от Общо събрание на членовете, №2 / 2007г. (редовно, отчетно-изборно)
  Протокол от Общо събрание на членовете, №3 /09.03.2010г. (редовно, отчетно-изборно)
  Протокол от Общо събрание на членовете, №4 /2016г. (редовно, отчетно-изборно)
 
ЧИТАЛИЩНО НАСТОЯТЕЛСТВО
  Заседание на .2017г.:  Дневен ред
  Заседание на .2017г.:  Дневен ред
  Заседание на .2017г.:  Дневен ред

ПРОВЕРИТЕЛНА КОМИСИЯ
 
 
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2018г.
  Предложение за планираните дейности през 2018г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Читалищен бюджет за 2018г.
  Културен календар на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2015г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2018г.
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2017г.
  Предложение за планираните дейности през 2017г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Читалищен бюджет за 2017г.
  Културен календар на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2015г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2017г.
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2016г.
  Предложение за планираните дейности през 2016г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Читалищен бюджет за 2016г.
  Културен календар на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2015г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2016г.
ЧИТАЛИЩНА ДЕЙНОСТ ПРЕЗ 2015г.
  Предложение за планираните дейности през 2015г. /съгласно Чл.26а, ал.1 от ЗНЧ/
  Читалищен бюджет за 2015г.
  Културен календар на ТНЧ "Прогрес-2004" за 2015г.
  План-график на учебно-творческата дейност през 2015г.